uzbrojny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W dalszym ciągu broniły tych terenów oddziały BCh (głównie „Rysia”), wzmocnione m. in. oddziałami skierowanymi tu z terenu podokręgu IV B, a także przemieszczające się przez ten powiat oddziały partyzantki radzieckiej (umowę w sprawie wspólnej walki z hitlerowcami i nacjonalistami ukraińskimi podpisał z batalionem „Rysia” oddział Szangina). Łącznie w obronie polskiej linii stanęło kilka tysięcy uzbrojnych partyzantów, nie licząc sił pomocniczych (łączność, wywiad, kwatermistrzostwo, służba sanitarna, jednostki uzbrojone w białą broń itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.