uzdatnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) c) przebieg procesu spalania paliw; d) skład, właściwości i sortyment spalanego opału w kotłach; e) jakość wody do zasilania kotłów i instalacji oraz sposoby używane do jej uzdatniania; f) zadania i zasięg obsługiwanej instalacji centralnego ogrzewania; g) miejsca ustawienia i przeznaczenie pomp, armatury wyłączającej i rozdzielczej na sieci, oraz miejsca zainstalowania odpowietrzników i wydłużek (kompensatorów); h) rodzaj, przeznaczenie, urządzenie i warunki pracy palenisk kotłowych, urządzenie do podawania paliwa i powietrza do kotłów oraz urządzenia do odprowadzania spalin, usuwania popiołu i żużla; i) miejsce zainstalowania i przeznaczenie przyrządów kontrolujących i pomiarowych; j) przyczyny możliwych uszkodzeń i środki zapobiegawcze; k) podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne eksploatacji kotłów; l) cel i sposoby dokonywania zewnętrznej i wewnętrznej kontroli i rewizji kotłów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piotrowski, Jan 1958. Poradnik mechanika i palacza centralnego ogrzewania, Warszawa : Arkady
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.