uzdrowieniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynności m.in. należy otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie międzynarodowym, udzielanie poręczeń i kredytów, przyjmowanie i obsługa rachunków walutowych ludności, przyjmowanie weksli do dyskonta, udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w opracowywaniu programów rozwojowych i uzdrowieniowych oraz przygotowywanie analiz ekonomicznych i finansowych. Ma 29 oddziałów. Współpracuje z Polskim Bankiem Rozwoju SA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cywiński, Henryk. 1992. Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa : KeyTex
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.