uzgadnialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z. „Implikuje” To jest inne; podczas gdy moje powiedzenie, że kot jest na macie, implikuje, iż wierzę, że tak jest, to nie jest tak, iż to, że nie wierzę, że kot jest na macie, implikuje, że kot nie jest na macie (w języku potocznym). I znów, nie zajmuje nas tu niespójność zdań; są one całkowicie uzgadnialne: może być zarazem tak, że kot jest na macie, lecz ja nie wierzę, że jest. Natomiast w innym przypadku nie możemy powiedzieć: „Może być zarazem tak, że kot jest na macie, lecz mata nie jest pod kotem.” A znów mamy tu powiedzenie „Kot jest na macie”, które nie może występować wraz z powiedzeniem: „Nie wierzę, że kot jest na macie”; twierdzenie implikuje przekonanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.