uzgadnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z tą nałogową Burtonowską autoanalizą? czyż całe jego chroniczne podrażnienie nie pochodzi z tego, że królewicz odczuwa organiczny, kategoryczny mus interwencji, czynu, aktu, w tym wypadku aktu zemsty (revenge), a równocześnie wszelkie „działanie go drażni”: drażni agresywna uczuciowość Ofelji, drażni młodzieńcza junaczość Laertesa; drażni dyplomatyczne dworskie ' lawirowanie i uzgadnianie interesów państwa z interesami dynastji statesmana Polonjusza? I jeszcze jeden istnieje dokument literacki z tych czasów, stwierdzający, że zarazki hamletycznej morbidezzy, że pyłki i zalążki choroby woli przy hypertrofji intelektu opadały tak często gęsto na duszę młodych gentlemanów z high-lifu Elżbietańskiego, aż i wytworzył się powoli jakiś fashion, jakaś moda na takie anomalje, na takich artifexów refleksji, subtelnie ale jałowo rezonujących, na takich gapiów (bystander) życia oczerniających to życie, na takich narcyzów 4 Nowaczyński—Góry z piasku. 49...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.