uzgodnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) guńskich wojny światowej. Owocem tego impulsu też była niepohamowana akcja w kierunku wydzielania wojskowych Polaków z armji rosyjskiej w osobne formacje polskie w rewolucyjnym roku 1917, — akcja, której w imię rozwagi, ekonomji sił narodowych i uzgodnienia działań emigracji i kraju, bezskutecznie się sprzeciwiał p. Aleksander Lednicki i jego obóz, niesłusznie za to ponad wszelką miarę napastowany i bezczeszczony. Powstał wiec korpus Dowbór-Muśnickiego, głównie z byłych wojskowych rosyjskich, i chociaż nie w wymarzonej aureoli zwy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.