verleger

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych artykułów.35 Do obowiązków verlegera należało ponadto ściganie przemytników z prawem do połowy zatrzymanego towaru lub sumy pieniężnej. Za szczególną gorliwość ufundowano specjalne nagrody. Każdy z verlegerów składał tytułem zabezpieczenia kaucję w wysokości 9 tys. złp., otrzymując w zamian towar do wysokości tej sumy 36. Taki podział funkcji i zysków z monopolu utrzymywał się bez zmian do końca administracji Newachowicza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.