video-edukacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cóż, w rzeczywistości przyszłość video, ta najistotniejsza, wiąże się z edukacją społeczeństwa. Ale wówczas nie mogą wchodzić w grę tacy drobni producenci jak nasza firma, lecz dobrze zorganizowane, duże przedsiębiorstwa państwowe, które wyspecjalizują się w video-edukacji. Jednak przyszłością kształcenia, przekazywania informacji jest połączenie możliwości video i kom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.