video-film

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Choć, jak zaznaczyliśmy, doświadczenia większości widzów z techniką video były małe lub w ogóle ich nie było, bodaj najbardziej typową reakcją dotyczącą zarówno wyboru jak i oceny oglądanych filmów była postawa Konesera. Jak się zdaje, popularność tej postawy rośnie wraz z posiadanym wykształceniem. Wiąże się to po trosze z chęcią manifestowania przynależności do np. subkultury studenckiej, po trosze zaś z chęcią zamaskowania niewielkich zazwyczaj doświadczeń z video-filmami. Cechą charakterystyczną w zachowaniu Konesera jest okazywanie niewielkiego bądź braku zainteresowania prawie wszystkimi filmami, szczególnie zaś filmami erotycznymi. Sugeruje to przepaść między oczekiwaniami ukształtowanymi przez wyrobiony smak Konesera a przedstawionymi filmami. Swoimi opiniami dzieli się on...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.