video-kaseta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szerokiej publiczności wynika z dwóch względów. Po pierwsze, stanowi ■ rezultat zastosowania środków technicznych masowego komunikowania m umożliwiających zwielokrotnienie przekazywanych treści (druk, reproduk■ cje, radio, telewizja, nagranie, video-kaseta). Ze względu na te środki ■ używa się także terminu „kultura masowa”. Warunkiem faktycznej popuI larności jest jednak nie tylko szerokie przekazywanie, ale także masowy E odbiór. Aby został spełniony ten warunek, przekazy kultury muszą być ■ łatwo dostępne pod względem finansowym i przystępne oraz atrakcyjne pod względem treści...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1991. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.