virginalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samym w roli nietematycznej. U K. F. E. Bacha figuracja występuje w połączeniu z techniką wariacyjną jako związana z materiałem tematycznym, w stosunku do którego nie wyczerpuje się w roli akompaniującej znanej od czasów virginalistów, ale występuje w roli przetwarzającej ów materiał tematyczny. Związek figuracji z materiałem tematycznym utworu nie jest w ramach stylu galant tak organiczny jak proces pracy motywicznej u klasyków1. Jest jednak na tyle organiczny, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.