volkistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warto zwrócić uwagę na dokonane w rozdziale V zestawienia paraleli między założeniami ideologii NSDAP a poglądami pre- i parafaszystowskimi. Przekonywająco został ukazany wpływ na myśl polityczną nazistów koncepcji F. Nietzschego. Jego zachwyt nad immoralizmem, apologia wojny i zła znalazły — według przytoczonych przez Blanka słów T. Manna — „swoje miejsce w pojemnej jamie faszystowskiej ideologii”. Do grona duchowych „zwiastunów” narodowego socjalizmu zaliczył Autor licznych przedstawicieli nurtu volkistowskiego, geopolityków i reakcyjnych historiografów niemieckich. Nieporozumieniem wydaje się umieszczenie wśród prekursorów nazistowskiego rasizmu L. Gumplowicza, krytycznie oceniającego dorobek niemieckiej nauki o rasach (min. na łamach „Przeglądu Hi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.