volksdeutsch-dezerter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W meldunku sytuacyjnym dowództwa 3 armii niemieckiej z 21 września czytamy: „Ogólne wrażenie: należy przyjąć, że następuje łączenie rozproszonych oddziałów i bezwzględne kierowanie nimi przez jednolite wyższe dowództwo. [...} Według wiarygodnych wypowiedzi Volksdeutschów-dezerterów z 28 pułku piechoty — duch bojowy oddziałów polskich ma być zarówno przedtem, jak i obecnie dobry. Niemieckie ulotki propagandowe nie odnoszą żadnego skutku. W Warszawie i na Pradze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Marian Marek 1976. Stefan Starzyński prezydent Warszawy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.