volksdeutsch-kolonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Volksdeutsche-koloniści zamieszkujący okoliczne wsie zwrócili uwagę władz hitlerowskich na ten ośrodek polskiego ruchu oporu. Niemcy postanowili rozprawić się z ludnością Rachodoszczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerkawski, Andrzej, Jurga, Tadeusz 1969. Dla Ciebie Ojczyzno. Miejscowości i województwa odznaczone orderami państwowymi. W 25-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.