volkssturm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7) 	Szczególnie wysokie straty poniosła ludność niemiecka Ziem Odzyskanych w toku działań i wydarzeń wojennych na skutek zbrodniczych praktyk administracji hitlerowskiej w zakresie ewakuacji ludności i mobilizacji „Volkssturmu“. Ewakuacja należała do „Gauleitungen“ partii, które otrzymywały odpowiednią wiadomość od Heeresgruppe na 3 — 4 dni przed przesunięciem się walk na dany teren. „Diese (Gauleitungen — JK) aber Hessen sich Zeit... So wurde z.B. die Räumung des Kreises Trebnitz am 16.1.45 empfohlen, am 21.1. wurde die Evakuierung angeordnet, am 22.1. ausgeführt, am 23.1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.