voucherowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hamująca rola przymusu voucherowego spowodowała, że niektóre z państw socjalistycznych system ten stosujących, zniosły obowiązek zakupywania przez turystę indywidualnego voucherow, jako warunku udzielenia wizy wjazdowej. W 1*964 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Libera, Kazimierz 1969. Międzynarodowy ruch osobowy, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.