właściciel-inwestor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tę niepewność przewidywań przedsiębiorców, dowodził Keynes, powiększa fakt, że w warunkach korporacyjnego systemu przedsiębiorstw kapitalistycznych własność, czyli funkcja inwestowania, w coraz większym stopniu oddziela się od funkcji przedsiębiorcy. Ci właściciele-inwestorzy są przesiąknięci psychologią rynku walorów, która jest wypadkową gwałtownych wahań między spekulacją nadmiernie optymistyczną a spekulacją nadmiernie pesymistyczną. W rezultacie, nastroje te rozlewają się na psychologię przedsiębiorców, a zatem i na przewidywane przez nich zyski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.