własnoręczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Praesens excerption depromptum et extradition, ex libro prono Actorum Consularium Cracoviensium pagina 489. Karol Bogacki, Regent akt hypotecznych W. M. Krakowa. Własnoręczność podpisu Regenta poświadczył Prezes Sądu Appellacyjnego, a własnoręczność podpisu Prezesa, ponieważ to rzecz była dla Warszawy, poświadczył Rezydenta Takie świadectwo myślę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.