wżyły

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) watorami jej zdrowia. Charakter Kajetana Koźmiana, przedewszystkiem zachowawczy, nosił w sobie zapewne wyobrażenia i uczucia tych czasów, które za młodu widział, do których w męzkich latach należał; nie dziw, że mu się przeeiwnem zdawało wszystko, co malało, rozdrabiało się, zapominało trądy cyi, co wreszcie psuło ten ideał całości, będący, że się tak wyrażę, najpierwszą jego muzą, źródłem wysokiego tonu, na który nastrajał swoją lutnie. Wykształcony na starych wzorach łacińskich, wżyły w tę wielkość instytucyj Rzeczypospolitej, co choć gasnące, olśniły go- całym blaskiem, nawykły patrzeć na ludzi budzących poszanowanie dla swych cnot prawie rzymskich, dla swej biegłości w sprawach publicznych, wychowany nareszcie w karności i prostocie obyczajów staroświeckich, nie mógł się tak łatwo oswoić z wyobrażeniami nowego czasu, z odmienną fizyognomią społeczeństwa, z tern wszystkićm, co się około niego działo. Człowiek więcej niż dwóch pokoleń, świadek tylu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.