wżywanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autografu. „Powielokrotne przestudjowanie tekstów i możliwie najgłębsze wżycie się w zamiary poety44 nie może tu być kryterjum ogólnie obowiązującem, bo wiadomo, że bywają rozmaite „studja44 i rozmaitej głębokości „wżywania się44. Dlaczegóż więc nie dać czytelnikowi możności kontroli, a może nawet czasami poprawienia lekcji wydawcy? A tyczy się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.