waćpaństwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 272 W SŁUŻBIE NAUCE I SZKOLE Gdy rozmowa przybierze charakter bardziej oficjalny, sędzia przejdzie na wać pani: „Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna I przysłał mi tu właśnie na kark bernardyna Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły, Przyjaciel brata, wszystkie wie jego zamysły; A więc o Tadeusza już wyrzekli losie I chcą, by się ożenił, aby pojął Zosię, Wychowankę Wać Pani“ (III 418-424) Poruszona przykrą nowiną Telimena przestaje panować nad sobą i wtedy to wymknie się z jej ust wać pan dobrodziej i waćpaństwo: „A! a! to rzecz nowa!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.