wabiarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wab 24. 26, 34, 47, 157 wabiarz 26, 73, 157 wabić 26, 35, 45, 80, 107, 123, 143, 144, 149, 158, 215 wabidło 215, 216 wabiec 123, 216 wabik 226 wachlarz 99, 101, 137, 149 ' wadera 69, 71 waga zwierza 33, 72 warchlak 58, 60, 61 wataha 58,59, 61, 63 ważyć się, pławić się 70 wąsacz 99 wąsy 99 węglarz 78 wiatr 21, 54, 59, 67, 71, 76, 80, 85, 97,164, 197 - dolny 164 - dostać 143 - górny 164 - rzucać 117 - szukać 190 widlasty 112, 128, 129 widłak 42, 43 widłówka 112 widły 84 wiecha 45, 70 wiecheć (pędzel) 45 wielotykowiec 43 wietrznik 70, 78, 87 wietrzyć 33, 45, 55, 78, 79, 83, 87, 89, 58 wiewiórka 94 wilczarz (myśliwy) 73, 155, 166 - (pies) 201 wilczy chód 70 - dół 73 - słup 73 wilk 68, 70, 73, 74, 86, 92, 131, 141, 150, 154, 155, 158, 199, 200, 201, 202, 203, 204 wiosło 118, 119 wjeżdżać do nory 39, 169 wkładać poroże 31, 42 włóczka 71, 80, 170 włóczyć (o borsuki*) 83 wnęcić 71, 80, 170 wnyk 172 wnykarz 172 wodzić (o losze) 61 woliera 110 wrona 157 wrześniak 90 wskok 172 wsteczniak 42, 140 wścigać 198 wybębnić 87 wyciec 106, 110, 111, 115, 145, 164, 167, 187 wycierać (norę) 20 wycinek 58, 195 wyciskać (zwierzynę) 35,109, 113, 115 wydeptać 91 wydra 84 wy farbować 106 wyjałowić łowisko 158 wyjechać z nory 79, 89 269...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoppe, Stanisław 1980. Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych, wyd. drugie, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.