wachani

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PAMIRSKIE JĘZYKI, grupa języków-»- irańskich, obejmująca języki (zespoły dialektów): 1) szughni, roszani, bartangi, oroszori, hufi, sarykoły, 2) jazgulami, 3) iszkaszmi, 4) wachani; mówi nimi wiele grup etnicznych Pamiru i okolic (tereny wchodzące w skład ZSRR, Afganistanu i ChRL); j.p. mimo wspólnoty historycznej są zróżnicowane tak dalece, iż poszczególne grupy etniczne porozumiewają się między sobą za pomocą języka tadżyckiego lub perskiego; brak zabytków piśmiennictwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.