wachmeister

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiego, du widerlićhes Schwein! (Świnio obrzydła!) Bity kajdankami i opływający krwią Francuz zaciął zęby i milczał. Gdy z resztkami ciasta w dłoni wyprowadzano go na drogę, wstrząśnięta tą masakrą żona wachmeistra, w podeszłym wieku niewiasta, wybuchnęła płaczem i załamując ręce, krzyknęła za odchodzącymi: — Gott, habe Erbarmen mit diesem Menschen! (Boże,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cabała, Adam 1968. Arsenał grobów, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.