wadyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wody reliktowe, b?d$ce zachowanymi w osadach resztkami zaniklych mörz i innych zbioraiköw wodnych. Najwi?kszy procent w.p. stanowiq wody wadyczne ; czqsö wsiqkajqcych w grünt wöd wadycznych zostaje zwiqzana ehern, lub zatrzymana w porach i szczelinach skalnych wskutek —► adhezji i —► wioskowatoäci (woda adhezyjna, woda kapilama), cz?£ö za§ porusza si? pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.