walcarka-tandem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Efektem nakładów inwestycyjnych było w 1958 r. uruchomienie w hucie Lenina: VI baterii koksowniczej o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton koksu, wielkiego pieca Nr 3 o objętości 1 386 m3, VII stałego pieca martenewskiego o tonażu 370 ton, I etapu walcowni zimnej, składającego się z 5-klatkowej walcarki-tandem o zdolności produkcyjnej ok. 400 tys. ton rocznie. Uruchomiony agregat należy do najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Europie. W hucie Warszawa uruchomiono w stalowni: pierwsze dwa 45-tonowe piece elektryczne o zdolności produkcyjnej po 60 tys. ton rocznie. W toku budowy znajdowała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.