wapienno-kazeinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polichromia zamalowana być mogła pierwszy raz w czasie reformacji i przejmowania kościoła przez protestantów, lub przetrwała dłużej, aż do czasu baroku, kiedy usunięto gotycki ołtarz i oddano do jednego z prowincjonalnych kościółków, a na jego miejsce wstawiono wykonany przez Izaaka Riegge, którego brat Tobiasz pomagający mu być może w tym dziele, na pierwszej pobiałce wapienno-kazeinowej umieścił niewielki swój podpis i datę 1701. W tym czasie zbudowano również loże piętrowe, które przed przybyciem konserwatora gospodarz kościoła w 1946 r. usunął i otwory po belkach kazał zaprawić cementem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.