wapnio-krzem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla uzyskania wysokich własności wytrzymałościowych (Rr = 26 -f 38 kG/mm1) przeprowadzamy tzw. modyfikacją żeliwa. Polega ona na wprowadzeniu do ciekłego żeliwa przed samym odlaniem pewnych dodatków, zwanych modyfikatorami lub zmieniaczami, w ilości 0,1-r 0,5%. Najczęściej są to stopy żelazo-krzem tFe —Si), wapnio-krzem (Ca-Si) oraz aluminium lub ich mieszaniny. Dodatek modyfikatora powoduje wydzielenie się grafitu w postaci drobnych i równomiernie rozłożonych płatków w podłożu perlitycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.