wapniowo-fosforanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak jak konieczna jest dla ustroju podaż wapnia, podobnie szkodliwy jest jego nadmiar. Jeśli ilość pobranego wapnia przekroczy potrzeby ustroju, to nadmiar wapnia zostaje wydalony drogą nerek. Przy normalnej kwasocie moczu wahającej się między pH 5 i 6 rozpuszczalność soli wapnia jest dostatecznie duża i wapń nie ulega strąceniu. W moczu bardziej alkalicznym wapń może łatwo strącić się w drogach moczowych w postaci nierozpuszczalnych soli wapniowo-fosforanowych Ca3(P04)2. Im więcej wapnia i fosforu znajduje się w moczu, tym niższy stopień alkaliczności moczu jest potrzebny, aby nastąpiło wytrącenie wapnia. Toteż przepisywanie soli wapnia musi być dokonywane z całą ostrożnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balukiewicz, Irena, Krzywicki, Janusz, Smosarska, Halina 1972. Stomatologia zachowawcza wieku dziecięcego, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.