wapnomocznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WAPNOMOCZNIK, sztuczny nawöz azotowy (20% N) zawierajqcy 44% mocznika CO(NH2)2 i 56% wapienia mielonego CaC03; dodatek wapienia ma na celu zmniejszenie higroskopijnoäci mocznika oraz obnizenie procentowej zawartoici azotu w nawozie w wyniku zwiekszenia jego objetosci, co ulatwia röwnomierny wysiew; w dziataniu w. nie rözni sie od czystego mocznika,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.