warcaba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wicza). Literacko interesuje tu głównie wysubtelniony — znacznie bardziej niż w „Kartofli“ — ton heroi-komiczny. Do skromnej rozrywki zachęca poeta górnymi apostrofami, wciągając do argumentacji naczelne władze duchowe (kiedy np. twierdzi, że „warcabę czułe ulubiły serca“, że zaciekawić ona może tych, których „duch wznioślejszy, pojętność niesłaba“); to znowu uderza w strunę egzotyki (informując, że „znad kitajskich wzięliśmy tę zabawę granic“); albo — niby jakiś tragik francuski — zestawia w diatrybie przeciwieństwa psychologiczne („Serce z nich nic nie czerpa, choć rozum coś zyska, — Inna jest żyć bez zbrodni, inna poznać zbrodnie“ itd.); a niepospolity...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.