wariantowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozwiązań (tzn. wariantów zbioru powiązanych i wzajemnie uwarunkowanych decyzji). Wynikają stąd postulaty zastosowania technik rachunkowych (rachunku macierzowego), które umożliwiają wariantowanie zbilansowanych układów, a także — takiego usystematyzowania danych niezbędnych do rachunku, aby moż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.