wariantowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kamień i Szklarską Porębę. Tymczasem, jeśli nawet nie proponować zupełnie innych tras w każdym tomiku, to można było przynajmniej od Izerskich Garbów poprowadzić je wariantowo. Wyraźny brak wariantów w obu przewodnikach występuje też, gdy autor po zejściu od Słonecznika do Pielgrzymów każe wracać na grzbiet Karkonoszy, mimo że w obie strony można było zaproponować ciekawe warianty tras. Raz należało wska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.