wbudowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako pomost między nimi. Jakże często zapoznajemy antytezę tego ujęcia bibliotek, która głosi, że książnice nasze żyją i rozwijają się w ramach ustrojów ekonomiczno-społecznych, jako integralna część i emanacja kultury narodowej. Tym się też po części tłumaczy nieumiejętność wbudowywania swych projektów i zamiarów w ramy ogólne obowiązujących planów i dostosowywania się do nich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.