wczesnobuddyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pierwszej połowie V w. przebywał na wyspach archipelagu zdążający z Indii do Chin wybitny mnich i nauczyciel religijny (jak się zwał i skąd pochodził — o tym źródła milczą). Był on głosicielem wczesnobuddyjskiej doktryny zwanej hinajaną, w niewielkim stopniu zrytualizowanej, opierającej się na zasadzie indywidualnych poszukiwań „drogi zbawienia” przez każdego z wyznawców i widzącej w Buddzie istotę idealną, ale ziemskiego pochodzenia. Buddyzm hinaja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakimowicz, Andrzej 1974. Sztuka Indonezji, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.