wczesnopozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) $ R o z cl z i a ł III 39 1. Eliza Orzeszkowa 39 Życio -ys (39). Etapy rozwoju twórczości Orzeszkowej (44). Pierwszy okres twórczości 1866—1876. Wczesnopozytywistyczna powieść tendencyjna (45). „Marta“ (50). Drugi okres twórczości 1876—1889...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baculewski, Jan 1954. Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. II. Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo