wczesnorodezyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Częściowe prace wykopaliskowe i ponowne studia nad wcześniejszymi wynikami, podjęte w 1951 r., dostarczyły kilku kluczy do ustalenia daty tej ogromnej sieci schodkowej uprawy, kamiennych twierdz i budynków mieszkalnych. Poniżej tych miejsc Summers znalazł ostatnio ślady dwóch kultur wczesnorodezyjskiej epoki żelaza, owej epoki żelaza A. 1, w ciągu której — wkrótce po (a może nieco przed) 500 r. n. e. — w Zimbabwe zamieszkał po raz pierwszy jakiś przybyły tu lud. Summers ochrzcił te kultury Ziwa 1 i Ziwa 2 według nazwy jednej z jej siedzib. Są one jeszcze jednym przyczynkiem do obrazu Afryki, którego najwcześniejsze rysy jak dotąd występują najwyraźniej w okolicy wodospadu Kalambo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Davidson, Basil 1961. Stara Afryka na nowo odkryta, przeł. E. Werfel, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.