wdzwaniać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak się wtedy mawiało: liryki bezprzedmiotnikowej. Nawet jeżeli intencje podmiotu lirycznego trudne są do przeniknięcia, przemawia sugestywnie, nie licząc się ani na jotę z modami czy szkołami literackimi: „nie męcz się ciepłą pogardą z jaką drzewa gniją”, „mięsem liści paruje las jak rzeka daleko”, „wdzwania się złoto płodu w skib smukłe klawisze”, „w szybach spalają się gwiazdy i noc jak welon uchodzi”, „stalowa przestrzeń dróg jak szorstki dywan płótna”, wreszcie - „postać z powiewu i krepy na ciepłym progu stawała”63...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chruszczyński, Andrzej 1998. Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Cz. 1. Na fali przyboju, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.