webowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Między hafciarkami i szwaczkami, które haftowały ci niebiańskie „gzełka”, nie mówiąc o innych nie mniej niebiańskich płóciennych i webowych (w każdym razie haftowanych) objawach cywilizacji. Między kapeluszniczkami, rękawiczniczkami, szewcowymi, piórzystkami, dżetonistkami i tym podobnymi filarami czy filarkami twoich wdzięków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1963. Kroniki. T. 13, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.