wegetatywno-afektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo że dane, jakimi dysponuje literatura z zakresu psychofizjologii, nie pozwalają na sformułowanie definitywnych wniosków o roli struktur podkorowych w wytwarzaniu warunkowania, to jednak wydaje się nie podlegać dyskusji, że warunkowanie może być utrzymane po całkowitym usunięcu kory mózgowej. Na przykład Sagerowi (cyt. za: Fessard, 1958) udało się stwierdzić u psa po tym zabiegu przetrwanie komponentu „wegetatywno-afektywnego” (pobudzenie, piloerekcja, rozszerzenie źrenic itd.) jako uprzednio nabytego warunkowania obronnego na określony bodziec. Mimo braku kory mózgowej zwierzęta potrafiły jeszcze odbierać znaczenie bodźca. Musimy jednak ponownie zwrócić uwagę, że ta zdolność odróżniania wydaje się w zasadzie dotyczyć bodźców o silnym ładunku motywacyjnym i reakcji typu pobudzenia emocjonalnego; większość eksperymentów dotyczyła istotnie sygnałów kojarzonych z drażnieniem prądem elektrycznym lub — u zwierząt — z potrzebami pokarmowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.