werbunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzeja Rymaszewskiego 'Andrzeja", zastępcy szefa Kedywu Wileńskiego mjra Kazimierza Radzikowskiego "Dąbka", by na północ od Wilna zorganizować oddział partyzancki Armii Krajowej — tą informacją rozpoczął swoje wspominki Stanisław Czepułkowski. — Zaczęliśmy od tworzenia punktów werbunkowo - przerzutowych. Pierwszy założyliśmy w miejscowości Drożnikówka, to jak się jedzie na Sużany, gdzie naszym człowiekiem był ppor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Surwiło, Jerzy 1992. Rachunki nie zamknięte. Wileńskie ślady na drogach cierpień, Wilno : Wyd. „Magazynu Wileńskiego”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.