wernisażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szanować nie ma się ochoty. Wystawa, otwarta w lipcu 1948 roku na „Dni Paryża44, przeznaczona była raczej dla Anglosasów licznie przybywających w okresie wakacyjnym, wrażliwych na europejski klasycyzm Dawidowskiej „Andromaki14, „Parysa i Heleny’4, „Sabinek" — niż dla „autentycznej44 publiczności wernisażowej, która zjawia się dopiero w październiku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.