wewnątrzcykliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W całej tej analizie Keynes mieścił się w ramach tradycyjnej analizy wewnątrzcyklicznej. Jednakże i w tej dziedzinie osiągnął on przewagę nad poprzednikami, zawarł bowiem tendencje wewnątrzcykliczne w ramach dynamiki rozwoju kapitalistycznego. Gdy gospodarka kapitalistyczna osiąga stan dojrzałości i zasoby kapitałowe przestają być ograniczone, wówczas długofalowa tendencja krzywej krańcowej wydajności kapitału staje się spadkowa, powodując sekularny spadek systemu. Jak zobaczymy w następnym rozdziale, pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.