wewnątrzkomórkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gruczołowej (t. nabyta). U dzieci toksoplazmoza występuje jako zakażenie wewnątrzmaciczne lub wczesne zakażenie po urodzeniu i przebiega najczęściej z charakterystycznymi objawami wodogłowia wewnętrznego, zapalenia naczyniówki i spojówki (chorioretinitis) i niekiedy śródmózgowymi zwapnieniami (t. wrodzona). Rozpoznanie opiera się na dodatnim wyniku odczynu Sabina i Feldmana (6) oraz wykazaniu pasożyta w ustroju, gdzie przebywa w płynach wysiękowych i wewnątrzkomórkowo w leukocytach obojętnochłonnych, eozynocytach, krwinkach jednojądrzastych, śródbłonkach naczyń lub komórkach układu nerwowego i mięśniowego. * Zarówno obraz chorobowy toksoplazmozy jak i obraz układu krwiotwórczego zależny jest od rodzaju zajętych narządów i ich udziału w czynności krwiotwórczej. Stwierdzić można jednak, że obraz krwi jest niecharaktery...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.