wewnątrzpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak sądzę, dotychczas w przeważającej większości podejmowanych badań nad nauką, perspektywa wewnątrzpoznawcza w dużej mierze powodowała ideologiczne pojmowanie praktyki badawczej. O tym, że nie jest to tylko abstrakcyjne stwierdzenie świadczą choćby rozważania J. Zimana nad tym, dlaczego w naukach społecznych brak jednomyślności w najbardziej podstawowych kwestiach teoretycznych. Autor ten wyjaśnia to w ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.