wewnętrznoprawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analiza art. 2, ust. 7 w związku z pozostałymi przepisami, z uwzględnieniem dyskusji, jaka toczyła się w trakcie prac przygotowawczych, prowadzi do wniosku, że intencją autorów Karty NZ było wyjęcie praw człowieka spod wyłącznej kompetencji wewnętrznej państw. Tego rodzaju interpretacja nie oznacza jednak przyznania państwom czy organizacjom międzynarodowym prawa do ingerowania w wewnętrznoprawne uregulowanie praw człowieka w jakimkolwiek państwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.