whigowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pitt nie wspomniał wyraźnie, jakie działania przeciwko dworowi petersburskiemu chce podjąć dwór brytyjski; wszyscy rozumieli jednak doskonale, o co chodzi, a w czasie całej dyskusji mówiono po prostu o wojnie przeciwko Rosji. Mowa premiera wzburzyła niesłychanie whigowską opozycję. Kilku mówców wystąpiło z energicznymi protestami, wskazując bezcelowość i polityczny bezsen§ jakiejkolwiek akcji przeciwko Katarzynie II. Leader opozycji, Charles Fox, zaopatrzony przez Woroncowa w obszerną dokumentację całego zagadnienia165, poprosił o głos dopiero pod koniec debaty. Przemówienie jego było dobrze skonstruowane i apelowało do wszystkich istotnych uczuć i obaw brytyjskiej opinii publicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łojek, Jerzy 1986. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.