wiatrak-holender

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rynku ratusz pierwotnie renesansowy, przebud XVII 1 XIX w. Fragmenty murów obronnych X\ w. z 2 bramami: Lewińską 1 Ziębicką z renesanso wymi attykami z ok. 1600. • Kość. paraf, późno gotycki z fragmentami z XIII w., wieża z reno sansową attyką. W domu urodzenia J. Elsnera muzeum kompozytora. W po bliżu miasta, wokół wiatraka-holendra nowy ośrodek rekreacyjno-wy po czynkowy. n i Łaski ~9S to" KL'ODZKO jm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Przewodnik 1976. Przewodnik po Polsce, wyd. 4 zmien. i popraw., Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.