wicekurator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zefowi Henkemu. W poniedziałek 21 sierpnia udał się dyrektor Miętkiewicz do miejskiego szpitala w Bytomiu, gdzie odwiedziłem go jeszcze w środę 23 sierpnia, by złożyć sprawozdanie z sytuacji w szkole. Od poniedziałku bowiem, 21.VIII, chorował również nauczyciel Henke, a grono nauczycielskie powierzyło mnie — z tytułu funkcji wicekuratora internatu — obowiązki zastępcy dyrektora szkoły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.