wiceopera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ka teatralnego,46 według których operą było „dzieło teatralne, w którym aktorowie nie mówią, ale śpiewają lub przez połowę mówią, a przez połowę śpiewają”, komediooperą (termin ukuty przez Dmuszewskiego na oznaczenie „rodzaju sztuk francuskich zwanego vaudeville”) „wiceopera, czyli komedia pieśniami przerywana”, melodramatem — „prawie toż samo, co i drama rycerskie”. Gdy chodzi o melodramat, podnosili nie bez złośliwości, iż: „Wolno w tym rodzaju popisywać się wszystkimi talentami, to jest: płakać, śmiać się, tańczyć, śpiewać, a ten nacisk piękności i talentów sprawia, że rzadko które melodrama jest dobre.”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Ryszard 1969. Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.